View: 12 24 ALL
  • VSPN Bông Hồng

    Công dụng: Gel VSPN Bông hồng được dùng đề phòng ngừa viêm nhiễm do vi khuẩn và nấm ngứa đường sinh dục. Gel VSPN Bông hồngdùng vệ sinh hàng ngày cho phụ nữ, đặc biệt là trong những ngày hành kinh, phụ nữ có thai, sản phụ trước và sau khi sinh. Gel VSPN Bông hồng có thể dùng cho cả phụ nữ và nam giới trước và sau khi sinh hoạt tình dục.

  • VSPN Lacticgyno

    Công dụng: Gel Lacticgyno được dùng đề phòng ngừa viêm nhiễm do vi khuẩn và nấm ngứa đường sinh dục. Gel Lacticgyno dùng vệ sinh hàng ngày cho phụ nữ, đặc biệt là trong những ngày hành kinh, phụ nữ có thai, sản phụ trước và sau khi sinh. Gel Lacticgyno có thể dùng cho cả phụ nữ và nam giới trước và sau khi sinh hoạt tình dục.