Hội đồng khoa học – Trung tâm nghiên cứu Hatechpharm

Hội đồng khoa học của trung tâm nghiên cứu Hatechpharm trực thuộc Công ty cổ phần Dược và Công Nghệ Hóa Sinh Hà Nội bao gồm:

  1. Dược sĩ Cao Cấp: Phạm Thành Sinh- Chủ tịch hội đồng
  2. Bác Sĩ Nguyễn Trung Hiếu-phó chủ tịch hội đồng.
  3. Dược sĩ cao cấp: Lê Kim Hải- thành viên hội đồng
  4. Dược sĩ đại học: Nguyễn Quang Đoài

Hội đồng khoa học được thành lập cùng với quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu Hatechpharm. Hôi đồng có nhiệm vụ thẩm định đề cương nghiên cứu khoa học và phản biện hướng dẫn các nghiên cứu khoa học và đánh giá nghiệm thu đề tài.

Hôi đồng khoa học gồm các bác sĩ và dược sĩ có nhiều kinh nghiệm sẽ là tiền đề quan trọng cho sự nghiệm nghiên cứu khoa học đầy vinh quang nhưng cũng vô cùng gian khổ.