Trà Gừng

Công dụng: Giúp ôn trung, ấm đường hô hấp, ấm đường tiêu hóa. Đối tượng sử dụng: Dùng cho người bị đầy chướng bụng, ăn khó tiêu, say tàu xe.

Danh mục: